SecMaker öppnar kontor i Finland – ser stora möjligheter inom offentlig sektor

Vi expanderar och startar upp SecMaker Oy i Helsingfors. Etableringen känns naturlig och viktig för att kunna bli ännu bättre på att supporta våra Finska kunder.

Placeholder

SecMaker har sedan länge ett 20-tal kunder i Finland, huvudsakligen sjukvårdsregioner. I januari startade vi ett helägt dotterbolag med kontor i Technopolis nära Helsingfors flygplats. Ambitionen är att kraftigt öka antalet användare av våra lösningar och fördubbla omsättningen i Finland.

Finland är på frammarsch och intresset för digital säkerhet stort. Genom SecMakers etablering i Helsingfors kan vi ge befintliga och nya kunder bättre service och dessutom erbjuda fler produkter och lösningar.

Hittills har två personer anställts för att driva det finska bolaget, Ari Häkli, landschef och Antti Partanen som teknisk chef. Båda kommer senast från den Finska myndigheten VRK (Befolkningsregistercentralen) där de jobbat med utveckling och utförande av nationella digitala ID-kort till medborgare i Finland.

Både Ari och Antti har mycket bred erfarenhet och etablerade kontakter i SecMakers målgrupper. Det nystartade bolaget har redan genererat en mängd nya affärsmöjligheter som vi nu har helt andra förutsättningar att hantera och utveckla.

En ytterligare orsak till att etablera SecMaker i Finland är att smidigare kunna delta i och vinna lokala upphandlingar.

Vi inleder etableringen av SecMaker Oy med fantastisk potential då det 2019 förväntas upphandlas lösningar inom områden där SecMaker kan och vill vara med och leverera. Med vårt lokala kontor här i Helsingfors ser jag fram emot att vara med på resan att utvidga SecMakers erbjudande och verksamhet i Finland ytterligare, säger Ari Häkli, landschef SecMaker Oy

För mer utförlig information, vänligen kontakta:

Martin Eriksson, VD på SecMaker
Telefonnummer: 070 799 93 28
E-post: Martin.Eriksson@secmaker.com

Ari Häkli, landschef på SecMaker Finland
Telefonnummer: +358 50 572 9535
E-post: ari.hakli@secmaker.com

Dela denna artikel

Relaterat