Net iD Enterprise

Möjliggör din digitala arbetsstyrka

Tvåfaktorsautentisering och identitetshantering är grundläggande för att skapa trygghet för framtidens IT-lösningar. Varje dag är människor beroende av sin identitet för att kunna utföra sitt arbete, använda IT och leva uppkopplade liv.

Net iD Enterprise hanterar certifikat på smartkort eller virtuellt för att säkra applikationer, data och slutanvändare i alla vanliga systemmiljöer och plattformar – Windows, Mac OS och Linux. Net iD finns även inbyggd i tunna klienter från exempelvis Dell och Igel.

Organisationer kan erbjuda en säker och produktiv arbetsplats för sina anställda genom att använda tvåfaktorsautentisering, identitetshantering, kryptering och digital signering.

Net iD Enterprise integreras på ett enkelt sätt mot olika applikationer, IT-miljöer och bärare som stödjer certifikatsbaserad inloggning.

Öka produktiviteten med Net iD Enterprise. Den mänskliga faktorn utgör vanligtvis den största risken för att affärkritisk information hamnar i fel händer. Genom att implementera en enkel och säker inloggninslösning ökar sannolikheten för att säkerhetspolicies efterlevs med förbättrad IT-säkerhet som resultat.

Enkel och säker inloggning

 • Singelinloggning med en bärare och en PIN kod ger du användarna snabb och enkel tillgång till alla tjänster, applikationer och information som kräver certifikatsbaserad inloggning.

 • Automatiserade processer förenklar de vardagliga arbetsuppgifterna genom att applikationer startas automatiskt då användaren loggar in och sen släcks ner när denna lämnar arbetsplatsen.

 • Sessionsförflyttning låter användaren ta med sin bärare och lämna arbetsplatsen för att direkt återuppta arbetet i samma session, med program och dokument, från en annan arbetsstation.

 • Fast User Switching, ”snabb användarväxling”, gör det möjligt att snabbt och enkelt växla användare på lokala arbetsstationer, med full åtkomst till data och bibehållen säkerhet.
  .
 • Workstation Lock Down skyddar information och applikationer från obehörig åtkomst genom att helt låsa ner datormiljön tills en ny bärare och PIN anges.

Smidig administration och styrning

Net iD Enterprise erbjuder ett effektivt stöd till säkerhetsansvariga i arbetet med att implementera en ny säkerhetspolicy och säkerställa att den efterlevs.

 • Central styrning av konfigurationer gör det enkelt att skräddarsy och hantera anpassade konfigurationer för olika användargrupper med olika behov centralt via group policies genom Net iD GPO.

 • Central hantering av PIN-policy förenklar införandet av en säkrare policy genom att styra hur ofta en PIN-kod ska bytas, påminna när det är dags och styra vilka koder som tillåts.

 • Central loggning av händelser hjälper säkerhetsansvariga spåra intrångsförsök genom att rapportera t ex upprepade inloggningsförsök med fel PIN-kod eller ett stulet kort.

 • Central återställning av smartkort låter administratören radera samtliga certifikat från smartkortet och återställa det till ursprungligt format.

 • Anpassning av användardialoger kan göras via olika ”providers”, exempelvis Net iD Credential Provider, för att förenkla användardialoger och göra de mer intuitiva.

 

Singelinloggning i molnet med Net iD Enterprise

Genom att kombinera smartkortbaserad inloggning med så kallad federering i molnet kan slutanvändare logga in i alla molnbaserade tjänster med ett och samma smartkort och PIN-kod.

Smartkortet och PIN används för primär inloggning till molnet varpå federering ger singelinloggning (SSO) till alla bakomliggande tjänster. Lösningen ger full IT-säkerhet i molnet samtidigt som den förenklar arbetsflödena för den enskilda medarbetaren som inte behöver logga in på nytt i var och en av sina applikationer.

Förenkla hanteringen av företagets group policies

Med Net iD GPO har du möjlighet att enkelt överskåda alla konfigurationer som rör
Net iD produktfamilj via Microsoft Group Policy Objects.

Testa Net iD Enterprise kostnadsfritt

Vill du prova Net iD Enterprise fritt under 45 dagar, fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig att komma igång.

Net ID logo