SOLUTION BRIEF

Imprivata

Imprivata är en ledande leverantör av autentisering, åtkomsthantering och säkra kommunikationslösningar för sjukvården. Vi samarbetar för att kunna erbjuda SSO till alla applikationer, även de som kräver användarnamn och lösenord.

I samarbete med Imprivata ger vi dig en heltäckande singelinloggning för alla typer av målsystem. Med digitala certifikat och smarta kort kommer man långt i målsättningen att ha en och samma oavvisliga inloggning för alla behov, målsystem och plattformar.

Trots det tvingas de flesta organisationer fortfarande hantera en stor mängd lösenord för en stor mängd användare. Det beror helt enkelt på att man är beroende av tjänster och system som ännu inte stödjer inloggning med certifikat och smarta kort.

Ibland försöker organisationer åtgärda utmaningen genom att göra lösenorden riktigt komplexa och svåra att knäcka. Då blir användarupplevelsen dålig och användarna bryter snabbt mot fastslagen policy om hur man ska hantera sin inloggning.
Till exempel genom att låta bli att logga ur.

Med Imprivata OneSign och Net iD Enterprise ger vi dig möjlighet att bygga en optimal, snabb och enkel singelinloggning till alla verksamhetens applikationer. En säker inloggning baserad på smarta kort och en stark ursprungsidentifierad användare.

Placeholder